Brownfields představují nebezpečí, které se často přehlíží

Brownfields, či také brownfield land, má v různých zemích trochu jiný význam. Jde o opuštěný nebo nevyužívaný pozemek, na kterém jsou opuštěné stavby nebo i celé průmyslové areály. Nejčastěji jde o opuštěné továrny, čerpací stanice, elektrárny, sklady, hotely, nákupní centra a výrobní komplexy, které zkrachovaly, zpustly a není nikdo, kdy by zařídil jejich likvidaci.

Hlavní problém brownfields

Brownfields představují nebezpečí hned z několika důvodů. Z ekologického hlediska jde o pohromu, jelikož jde o plochy, kde nemůže růst zeleň, často z takových objektů unikají nebezpečné látky a stavby představují ohrožení i pro zvířata. Z estetického hlediska brownfields poškozují majitele pozemků, jen málokdo by chtěl stavět dům v blízkosti výhledu na opuštěnou továrnu či elektrárnu. V neposlední řadě mají brownfields špatný sociální dopad, jelikož se často stávají útočištěm pro zločince, bezdomovce či drogově závislé. Přítomnost brownfields v městských částech je přímo spojena s vyšší kriminalitou. Je zde navíc nebezpečí pro každého, kdo do takových objektů vkročí, jelikož jsou ve špatném technickém stavu a kdokoliv se zde může snadno zranit.

Jak se problém řeší

Hlavní problém brownfields je, že vyžadují individuální přístup, každý objekt je třeba prozkoumat a zjistit, jak ho efektivně zlikvidovat nebo zrenovovat. V některých zemích přistupují k likvidaci takových pozemků aktivně, ale ve většině zemí jde o marný boj, jelikož je takových objektů mnoho a jejich likvidace je příliš finančně náročná. Je však potřeba na brownfields neustále upozorňovat, aby docházelo k aktivnímu řešení, které bude mít za cíl úspěšnou revitalizaci. To povede ke zdravějšímu prostředí, nižší kriminalitě a spokojenějšímu životu.

Blackfields

Někdy můžeme narazit i na pojem “blackfields“. Jde o odvozený termín, kterým se označují vysoce kontaminované lokality. Obvykle je v takových lokalitách kontaminovaná nejen půda, ale i povrchová a podzemní voda, což znemožňuje jakékoliv další využití takových míst.

foto: wikipedia.org/wiki/Soubor:Brownfield_u_Jenstejna.jpg, https://commons.wikimedia.org/