Hledáte nové zaměstnance? Pomůže vám pracovní agentura

Rozšiřujete stávající výrobu a potřebujete nové zaměstnance? Jednou z možností je návštěva úřadu práce, který eviduje nezaměstnané. Další možností jsou pracovní portály, kde můžete také hledat v databázi uchazečů nebo se můžete obrátit na některou z pracovních agentur. Patří mezi ně také pracovní agentura APRM, která nabízí především volná pracovní místa Mladá Boleslav.

Proč právě APRM?

Cílem a snahou všech členů je vybudování silné a stabilní společnosti, jež se bude zabývat agenturním zaměstnáváním a bude poskytovat personální služby s tím související.

Společnost má v současné době své pole působnosti v oblasti průmyslu automobilového a v celé řadě dalších strojírenských oborech. Mezi obchodní partnery patří nejen menší soukromé podniky, ale také nadnárodní korporace.

Mezi výhody, které společnost obchodním partnerům nabízí v rámci vzájemné spolupráce, patří úspora nákladů na mzdy, zabezpečení plynulého chodu svěřeného úseku a kontrola zaměstnanců.

Co všechno pracovní agentura nabízí?

Nabídka služeb je poměrně široká.

  • Temporary workers

Jedná se o dočasné přidělování pracovníků ke svým obchodním partnerům. Kromě vhodně volených zaměstnanců tato služba zahrnuje také pracovně-právní agendu, do níž náleží příprava smluv, potřebná zaškolení pro pracovní pozice, monitoring pracovního chování doporučených zaměstnanců a s ním související zpracování mzdy. Jako novinka v této oblasti spolupráce je i zaměstnávání cizinců ze třetích zemí.

  • Personnel recruitment

Vyhledávání vhodných pracovníků pro požadované pracovní pozice s možností přestupu na zaměstnance kmenové.

  • Payroll

Služby související se zpracováním mezd, daní a další administrativní činností.

  • Zvyšování kvalifikace

Pracovní agentura se o své zaměstnance stará po celou dobu jejich pracovního procesu. S tím souvisí i systém školení a kurzů, které podporují kvalifikaci a pracovní dovednosti potřebné pro vykonávání činností na konkrétních pracovních pozicích.