Jak na založení firmy

Založit si vlastní firmu znamená velký životní krok, osamostatnění a zbavení se závislosti na zaměstnavateli. Člověk je pánem svého času, může se sám rozhodovat a má možnost vybudovat rodinný podnik, který může předat svým dětem. Nejčastější formou podnikání nejen v Česku je společnost s ručením omezeným.

Jak společnost založit

Někoho může odradit administrativní náročnost, byrokratické požadavky úřadů a spousta času, který je třeba na rozjetí vlastní firmy věnovat. Všech těchto starostí se ovšem můžete snadno zbavit, pokud přenecháte všechny úkony specializované firmě. Ta vám zajistí vše, co je potřeba a založí Vaši novou společnost s ručením omezeným přesně podle vašich požadavků, a to za nejlepší cenu na českém trhu. Další výhodou, kterou můžete rovněž využít, je služba poskytnutí sídla, která vám umožní disponovat sídlem své firmy na prestižní pražské adrese.

Co všechno za vás firma zařídí?

Velkou devizou je, že svou vlastní společnost můžete mít do dvou týdnů od objednávky a ihned se můžete pustit do podnikání. Během této doby se můžete věnovat svému podnikatelskému záměru, navazovat kontakty, případně hledat spolupracovníky. Prostě vše, na co by vám při běhání po úřadech nezbyl čas. Za bezkonkurenční cenu 6.999 Kč budete mít kompletně založenou společnost , což znamená úhradu veškerých poplatků notáři, živnostenskému úřadu a za zápis do obchodního rejstříku. Tato platba není podmíněna nákupem dalších služeb.

Co konkrétně je k založení firmy potřeba?

Založení firmy obnáší celou řadu administrativních úkonů, které za vás firma vyřídí. Jedná se o:

  • ověření a schválení názvu firmy notářem
  • zaplacení notářského poplatku na prvozápis
  • vyhotovení zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy
  • vyřízení živnosti volné, řemeslné nebo koncesované
  • vyhotovení stejnopisu notářského zápisu do archivu nové firmy
  • vyhotovení souhlasu s umístěním sídla a všech potřebných dokumentů
  • založení bankovního účtu a vložení základního kapitálu ve výši minimálně 1 koruny
  • vyřízení IČO

Poradenství

Součástí služeb souvisejících se založením společnosti je rovněž právní poradenství, a to nejen před založením firmy a v jeho průběhu, ale i po jejím vzniku.