Jak se připravit k přijímacím zkouškám na střední školu?

S devátou třídou přichází obrovský životní milník u každého mladého člověka. Rozhodování o svém budoucím povolání je pro mnoho z nich složité, někteří však mají jasno už od útlého dětství. Přijetí na gymnázium nebo střední školu, která je zakončena maturitní zkouškou, je podmíněno úspěšným složením přijímacích zkoušek, které připravuje CERMAT. Jejich zvládnutí se může někdy zdát nereálné, ovšem učený z nebe nespadl a důkladnou přípravou se dají přijímací zkoušky zvládnout.

To-das.cz je web, kde můžete zjistit veškeré informace o přípravě na přijímací testy a následně využít přípravy pod dohledem profesionálů. Co však můžete udělat sami?

Zjistěte, které učivo ještě neumíte nebo mu nerozumíte

Každá škola má pro přijetí jiná kritéria, která určuje především její zaměření. Ujasněte si jaké máte všeobecné znalosti i ty potřebné pro vámi vybranou školu. Není nic jednoduššího než zkusit testy z předchozích let a dát si přijímačky nanečisto. Zjistíte, které předměty máte zmáknuté a na kterých musíte ještě zapracovat.

Naplánujte si učení

Podle náročnosti si rozdělte jednotlivá témata do bodů, u kterých si určete délku času jakou se mu budete věnovat. Začněte těmi, ve kterých se cítíte nejistí. Nezapomeňte na pravidelné opakování učiva.

Využijte všech dostupných materiálů k učení

21. století je studentům velice nakloněné ohledně přístupu k různým materiálům, které můžete využít k učení. Vyjma svých učebnic si vyhledejte na internetu různé testy a zkoušky nanečisto, srovnávací zkoušky apod.