Jak snížit rizika vzniku pracovních úrazů

Pracovní úrazy jsou nepříjemným průvodním jevem výrobních provozů a rovněž celospolečenským problémem. Každé vedení firem se snaží dodržet plán bozp různým způsobem. Bezpečnostní školení, výstražné nápisy a neustálá upozorňování nejsou mnohdy dostatečně účinná a jejich význam nejvíce hatí tzv. provozní slepota. Převratnou novinkou je podlahová LED projekce, se kterou přichází společnost Visap, s.r.o.

V čem spočívá podlahová projekce?

Jedná se v podstatě o světelnou signalizaci, neboli promítání výstražných prvků na podlahu přímo před pracovníka či jinou osobu, která se pohybuje ve výrobní hale. Pokud se před člověkem, resp. přímo před ním, náhle objeví například velice výrazná a barevná značka „STOP“, nemůže ji přehlédnout. Tato optická signalizace je několikanásobně účinnější než nejrůznější výstražné nápisy, cedulky a jiná upozornění, která pracovníci po delším čase přestávají vnímat. Provozní slepota je běžným jevem, který postihuje snad všechny pracovníky nejen ve výrobních provozech.

Postup při zavádění optické signalizace

Zájemce o zavedení optické signalizace se jednoduše objedná u firmy Visap, jejíž pracovníci se dostaví na nezávaznou schůzku. Pro shlédnutí výrobního provozu a provedení důkladné analýzy pak navrhnou optimální řešení. Vše probíhá ve vzájemné součinnosti s objednavatelem této technologie, který se tak může přímo podílet na přípravách i realizaci. Výsledkem je nejen výrazné snížení rizik vzniku pracovních úrazů, ale také zvýšení produktivity práce a celkové zlepšení pracovního prostředí.

Co ještě Visap nabízí

Hlavní zaměřením firmy Visap je podlahová LED projekce a optická signalizace, jejíž realizací lze dosáhnout výrazného snížení rizik vzniku pracovních úrazů. Vedle zavádění této technologie se firma zabývá také stále populárnějším marketingovým prvkem, kterým je projekce loga. Jde o promítání loga firem, reklam a dalších motivů, jak je známe například z kin, divadel nebo klubů.