Nabídka společnosti Hihg Energy

Specializací společnosti High Energy s.r.o. je vysoké napětí, velmi vysoké napětí a vše, co s tím souvisí. To znamená, že dodává veškeré elektrozařízení potřebné k vedení elektrického proudu od elektrárny, přes rozvodny až k elektrickým kapličkám a podobným zařízením. Také je výhradním distributorem produktů značky ORMAZABAL CA. Zaměřuje se především na střední a větší společnosti, dále na správce různých areálů či obecního inventáře nebo na majitele továren. Všem těmto subjektům nabízí například prodej transformátorů a jiných produktů. V žádném případě nenabízí elektromateriál soukromým osobám, řemeslníkům a elektrikářům. Tyto zákazníky proto ve svých nabídkách ani neoslovuje.

Příklady produktů

Ze spousty různých produktů a materiálů určených výhradně pro vysoké napětí, lze pro ilustraci uvést následující příklady:

  • rozváděče izolované plynem SF6 Ormazabal, kompaktní typ GA a modulární typ GAE
  • rozváděče vzduchem izolované značky Ormazabal, metal clad nebo metal enclosure
  • vypínače, odpínače a VN odpojovače pro interní použití firmy Ormazabal
  • transformátory firmy Ormazabal v pochozí i nepochozí variantě
  • kabelové soubory a pojistky

Jak se blíže seznámit se sortimentem?

Zákazníci z řad větších firem, správců areálů a obecního majetku, případně majitelé továren, mají možnost stáhnout si katalog ORMAZABAL CA. Jedinou podmínkou stažení je pouhé vyplnění kontaktního formuláře, který je všem těmto subjektům k dispozici na webových stránkách společnosti High Energy s.r.o. Zde jsou uvedeny i kontaktní údaje, tedy jak adresa, tak telefonní či e-mailové spojení, na kterém je možné získat potřebné informace nebo odborné rady týkající se vysokého napětí a všech produktů s ním souvisejících. Zákazníkům je také k dispozici technické centrum, jehož posláním je mimo jiné i konzultanství a poradenství.