Pneumatické nářadí a kompresory

Princip fungování pneumatického, neboli vzduchového nářadí je založen na využití stlačeného vzduchu. K jeho výrobě slouží kompresory, kterými se pohánějí pneumatická kladiva o další pneumatické nářadí. Kompresory se používají nejen na stavbách či na ulicích k pohonu pneumatických bouracích kladiv, sekáčů nebo vrtáků, ale také ve výrobních provozech, dílnách nebo garážích. Malé kompresory si oblíbili i mnozí domácí kutilové. S kompresory se setkávají i motoristé u čerpacích stanic, kde tyto stroje na výrobu stlačeného vzduchu slouží k plnění pneumatik. Další využití kompresorů je při plnění vzduchem nafukovacích hraček, gumových člunů, raftů atd.

Pneumatické nářadí M7

Toto nářadí má již 20 letou tradici a s oblibou je používají mnozí profesionální řemeslníci i domácí kutilové. Všechny druhy a typy nářadí M7 se výrobce snaží průběžně modernizovat a inovovat na základě vlastního průzkumu i připomínek a požadavků uživatelů. Nejvíce je u nářadí M7 oceňován dostatečný výkon, spolehlivost, dlouhá výdrž a jednoduchost jeho ovládání. V podobě pneumatického nářadí M7 dostává spotřebitelská veřejnost velice kvalitní a výkonné nářadí. Než je výrobce uvede na trh, podrobuje každý druh a typ nejprve zkouškám ve svých laboratořích a poté praktickým testům odpovídajícím těm nejnáročnějším provozním podmínkám. Důvěru zákazníků si výrobce získává i tím, že v rámci objednávky nabízí zákazníkům, aby si příslušný výrobek nejprve zdarma sami vyzkoušeli.

Další druh pneumatického nářadí

Kromě vzduchových kladiv, sekáčů nebo vrtáků patří mezi pneumatické nářadí také další nářadí poháněném stlačeným vzduchem, a sice pistolová technika. Bez ní se neobejdou lakovny, ve kterých se pomocí pistolové techniky stříkají barvou automobily a řada dalších strojů. Používají se k tomu stříkací pistole. Pistolová technika však neslouží pouze k lakování, ale také ke tryskání kovových či betonových povrchů. Ve výrobních provozech a dílnách se pak používají odsávací pistole, kterými se odsává prach a třísky vznikající při obrábění materiálů.