Svěřenecký fond jako jeden ze způsobů ochrany majetku

Svěřenecký fond vytváří soubor daného majetku, který je vyčleněný jeho zakladatelem. Výhodou je anonymita majetku a absence formální právní subjektivity. Majetek má ve správě pověřený správce, který o něj pečuje. Nárok na majetek má výhradně osoba, kterou určil zakladatel svěřeneckého fondu.

Svěřenecké fondy může založit osoba fyzická i právnická a mohou být určeny k účelům soukromým i veřejným. Mohou obsahovat movité i nemovité věci, umožňují velkou variabilitu a velkou výhodou je absence dohledu ze strany státu.

Kde a jak lze svěřenecký fond využít

Jak již bylo výše řečeno, svěřenecký fond je jedna z velmi vhodných forem správy a ochrany majetku a to nejen pro osoby soukromé, ale také pro majitele obchodních společností či pro potřeby charitativní.

Fyzické osoby využívají svěřenecké fondy pro zajištění jednotlivých členů či celé rodiny. Fondy slouží jako ochrana majetku před případnou exekucí.

Právnickým osobám slouží svěřenecký fond pro zajištění správy a rozdělování majetku mezi společníky či dalšími osobami. Může to však být také forma zaměstnaneckého benefitu a velkou výhodu poskytuje svěřenecký fond proti insolvenci.

Jedná – li se o fondy veřejně prospěšné, pak je jejich hlavním cílem veřejné blaho. Lze je využít v různých sférách, nejčastěji je to v oblasti kulturní či vzdělávací.

Jak si svěřenecký fond založit?

Je to velmi jednoduché. Zvolíte si část majetku, který by měl svěřenecký fond obsahovat. Může se jednat o cokoli. Po jeho vložení do fondu nad majetkem ztrácíte vlastnická práva a jejich plnění je v kompetenci správce a to dle pravidel, která stanovíte vy sami a to formou statutu svěřeneckého fondu. Důležitou součástí je i stanovení beneficienta, pro kterého je svěřenecký fond určený.

Obrátit se můžete na společnost Alpha Citizen, která vám s realizací pomůže. Zde také získáte další potřebné informace.