Vydejte se na Valašsko

Valašsko patří mezi tradiční regiony nejvýchodnější části Moravy. Rozkládá se v oblasti hornaté, s velkým množstvím lesů, na hranicích se Slovenskem. Jedná se o svébytný národopisný a kulturní region, jehož historie sahá do minulosti. Mezi nejlidnatější města patří Zlín, Vsetín, Valašské Meziříčí, Vizovice a Valašské Klobouky.

Obuvnické město Zlín

Zlín je statutární město východní Moravy rozkládající se na rozhraní Vizovických a Hostinských vrchů. Je to centrum Zlínského kraje. V minulosti patřil mezi řemeslnicko-cechovní střediska a ve 14. století získal některá z městských práv, mezi něž patřilo právo pořádat trhy a právo vařit pivo. V 90. letech 19. století se zde usídlili sourozenci Baťovi a ve městě se začala psát éra obuvnická. Sourozenci ve městě získali povolení pro zpracování kůže a výrobu obuvi a tak si zde založili vlastní firmu.

V současné době je nabídka práce Zlín poměrně bohatá. Seznam volných pracovních pozic naleznete na pracovním portálu pracenavalassku. Pracovat můžete jak ve sféře výrobní, tak i kancelářské.

Valašské Klobouky – oblast orchidejí

Město náleží do okresu Zlín a rozkládá se na pomezí Bílých Karpat a Vizovických vrchů, což je území nacházející se v severní části Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, jež patří na seznam biosférických rezervací UNESCO. Nalezneme zde několik významných nalezišť bělokarpatské orchideje.

V minulosti získaly Valašské Klobouky právo Hradiště, které s sebou neslo i právo trhu.

Historii města si můžete prohlédnout v poutavé expozici Městského muzea, kde uvidíte nejen tradice a zvyky, ale také historická řemesla spojená s tímto městem. Patří mezi ně soukenictví, plátenictví a barvířství. Současná nabídka práce Valašské Klobouky je také velmi rozmanitá.

Kromě průmyslu, který láká do města nové obyvatele, je to i oblast turistiky. Město patří mezi významná střediska zimních sportů a je to výchozí bod pro turisty a cykloturisty, kteří míří do severní části Bílých Karpat. I v tomto směru zde najde uplatnění celá řada povolání.